порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

Редакційна політика

Галузь та проблематика

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВІТАЛЬНІ СЛОВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АВТОРИ НОМЕРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АНОТАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Кожну статтю рецензує фахівець (або декілька фахівців) з відповідної тематики, після чого її приймають до друку, відправляють на доопрацювання або відхиляють. Причиною відхилення може бути негативна рецензія, невідповідність статті профілю журналу, відсутність новизни, оригінальності тощо. Якщо рецензія на статтю містить зауваження, статтю спочатку направляють автору для доопрацювання. Якщо стаття не відповідає профілю журналу або оформлена неналежним чином, вона може бути відхилена на попередньому етапі відповідальним секретарем «Порівняльно-педагогічних студій». Процес рецензування триває не менше 1 місяця.

 

Періодичність публікації

З 2018 року журнал виходитиме двіччі на рік: в червні та грудні.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...