PROGRAM «THE GATEWAY AWARD» W ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ SZTUKĄ U OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Elżbieta Minczakiewicz

Анотація


Стаття присвячена програмі «The Gateway Award», започаткованій з ініціативи батьків дітей з особливими потребами у Об’єднаному Королівстві. Згідно з програмою, учителі-тренери працюють з дітьми за спеціальною методикою. Адаптована до польських реалій версія програми «The Gateway Award» допомагає інклюзії людей з особливими потребами і розвиває у них художні навички та інтереси.

Статья посвящена программе «The Gateway Award», котограя появилась благодаря иннициативе родителей детей с особенными нуждами в Объединенном Королевстве. Согласно с программой учителя-тренеры работают с детьми по специальной методике. Адаптированная к польским реалиям версия программы «The Gateway Award» помогает инклюзии людей с особенными нуждами и развивает у них художественные навыки и интересы.

The artile is devoted to «The Gateway Award» which is the program, which was initiated by the parents of disabled children in the UK. According to the program teacher-trainers work with children using special methods. Developed Polish version of the program «The Gateway Award for Poland» permits the inclusion of people with disabilities as it helps people with special needs to develop skills and interests in art.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Berny B. (2005), Spotkania z tęczą, Wystawa prac dzieci z warsztatów plastycznych, Staromiejskie Centrum Kultury, Kraków .

Minczakiewicz E.M. (2007), «The Gateway Award» w indywidualnym i społecznym rozwoju niepełnosprawnych, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. B.Jachimczak, B.Olszewska, D.Podgórska-Jachnik, Wydawnictwo SATORI, Łódź.

Minczakiewicz E.M. (2009), The Gateway Award w edukacji, «Bardziej Kochani», nr 1(49), s. 20–27.

Nałęcz-Kłos E. (2002), Współistnienie kultur i religii różnych narodów, «Hejnał Oświatowy», nr 2 (52), s. 34.

Nałęcz-Kłos E. (2004), Pozwólmy naszym dzieciom odnaleźć się w świecie, «Twoja Zdrowa Medycyna», nr 8, s. 10–11.

Nałęcz-Kłos E. (2007), Program «The Gateway Award» jedną z metod aktywizujących uczniów o zaburzonym procesie rozwoju, «Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie», nr 12, s. 51–55.

Nałęcz-Kłos E. (2008), Sprawozdanie z dnia 17.11. 2008, [w:] nie publikowane Sprawozdania i raporty koordynatora programu «The Gateway Award» w Polsce. Archiwum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie.

Rogalski W. (1997), Sztuka w przestrzeni kulturowej rodziny, [w:] Sztuka i pedagogika. J.Samek (red.), Materiały z sesji naukowych w latach 1994-1995, Instytut Pedagogiki UJ, Kraków, s. 63-68.

«The Gateway Award» – Podręcznik autorskiego programu. Opracowanie R.Nixon, [wydruk komputerowy do użytku szkoleniowego], Birmingham 2004.

Twardowski A. (2001), Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami, [w:] Pedagogika specjalna, W. Dykcik (red.), Wydawnictwo UAM, Poznań.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.