Інноваційні мережі технології в системі середньої освіти Велмкої Британії: історична ретроспектива

Ірина Чистякова

Анотація


У статті розглянуто історію розвитку мережевих технологій у системі середньої освіти Великої Британії. Визначено основні характеристики інноваційних шкільних мереж. Подано етапи їх формування в освітніх інноваційних процесах Великої Британії. Проаналізовано особливості формування інноваційних навчальних закладів на кожному етапі існування.

В статье рассмотрена история развития сетевых технологий в системе среднего образования Великобритании. Определены основные характеристики инновационных школьных сетей. Представлены этапы формирования в образовательных инновационных процессах Великобритании. Проанализированы особенности формирования таких инновационных учебных заведений на каждом этапе существования.

The article reviews the history of network technologies in the secondary education system of Great Britain. The main characteristics of innovative school systems are determined in the article. Stages of educational innovation processes in Great Britain are presented. The features of such innovative educational institutions at every stage of existence are analized.
Повний текст:

PDF

Посилання


Гилязова Д. Развитие альтернативного образования в странах Британского Содружетсва / Д. Гилязова // Вестник ТГГПУ. – 2009. – № 2–3. – С. 17–20.

Гилязова Д. Р. Современное состояние альтернативного образования за рубежом / Д. Р. Гилязова // Казанский педагогический журнал. – 2009. – № 7–8. – С. 170–177.

Рацул О. Виховання як цілеспрямована і організована форма соціалізації в контексті реформаторської педагогіки / Олександр Рацул / Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Вип. 87. – Збірник наукових праць КДПУ. – Кіровоград, 2009. – С. 143–146.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития : / Б. Санто / Общ. ред. Б. В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 296 с.

Убейволк О. О. Соціальний капітал : сутність, ґенеза, сучасні форми : автореферат на здобуття ступеня канд. філософських наук : cпеціальність 09.00.03. Cоціальна філософія та філософія історії / Оксана Олександрівна Убейволк. – Запоріжжя, 2008. – 18 с.

Abbotsholme School – An education for life [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.abbotsholme.co.uk

Bentley T. Developing a network perspective / WALWA / Establishing a networks of schools / Tom Bentley, David Hopkins, David Jackson. – Networked Learning Communities, 2005. – 12 p.

McCarthy H. Network logic. Who governs in an interconnected world? / Helen McCarthy, Paul Miller, Paul Skidmore – London : Demos Publications, 2004. – 227 p.

OECD. Networks of Innovation : Towards new models of managing schools and systems. – Paris : OECD Publications, 2003 (b). – 182 p.

OECD. Open+innovation in + Global [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.Oecd.org/publications/Policybriefs.

OECD. Parents as partners in schooling. – Paris : OECD Publications, 1997. – 208 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.