порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 2-3 (2013)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень PDF
Світлана Цюра

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Вплив філософських та лінгвістичних концепцій на становлення багатомовної освіти школярів у країнах Європи PDF
Оксана Першукова
Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії PDF
Тетяна Боднарчук
Досвід полікультурного виховання учнів у школах США: рекомендації для вітчизняних освітян PDF
Світлана Лук'янчук
Особливості професійної освіти маргінальних груп населення як засобу соціального захисту в Мексиці PDF
Олена Жижко
Етапи розвитку курикулуму початкової освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Англія, Уельс) PDF
Ірина Борисенко
Керування у педагогіці Й. Гербарта PDF
Ірина Гоштанар

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Упровадження здоров’язбережувального виховання в польських школах PDF
Інна Мордвінова
Проектування навчальних програм у контексті функціонування Польської рамки кваліфікацій PDF
Інна Нестеренко
Альтернативні форми навчання в Україні (зарубіжний досвід) PDF
Лариса Рубан

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Аналіз стандартів професійного розвитку вчителів американських загальноосвітніх шкіл PDF
Наталія Мукан, Катерина Істоміна
Вплив американських професійних асоціацій на якість педагогічної освіти PDF
Світлана Тезікова
Підготовка майбутніх учителів: досвід педагогічної освіти США PDF
Марина Нагач
Значення педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії PDF
Кирил Котун
Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південного Кавказу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) PDF
Ірина Федорчук
Підготовка майбутніх учителів у сфері ІКТ у країнах Європейського Союзу PDF
Олена Білоус
Порівняльний аналіз узагальненого досвіду професійної підготовки вчителів у ВНЗ Німеччини та України PDF
Сергій Бобраков
Тенденції докторської підготовки в Європейському освітньому просторі PDF
Ірина Регейло

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Стратегії управління якістю шкільної освіти у країнах ЄС та США PDF
Наталія Лавриченко
Механізми забезпечення якості загальної середньої освіти в Німеччині PDF
Надія Шеверун
Стратегії реформування загальної середньої освіти НДР і ФРН у другій половині ХХ століття PDF
Аліна Джурило
Стандарти як складова механізму забезпечення якості освіти у Франції PDF
Георгій Єгоров
Напрями реформування управління освітою Великої Британії у другій половині ХХ століття PDF
Ольга Шаповалова

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Творчі методи навчального проектування у професійній підготовці архітекторів: світовий досвід PDF
Олена Кайдановська
Форми та методи неформальної професійної підготовки виробничого персоналу на підприємствах Японії. PDF
Наталія Пазюра
Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великобританії та США PDF
Юлія Гребеник
Оцінювання якості вищої медичної освіти у контексті навчання іноземних студентів в Україні PDF
Василь Гуменюк
Портрет людини в людському суспільстві: роздуми про надію в культурі (англійською мовою) PDF
Станіслав Хробак

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Про інтенсифікацію співробітництва українських компаративістів PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF