порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 4 (2013)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Міждисциплінарна методологія порівняльно-культурологічної етнопедагогіки PDF
Катерина Юр'єва

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Опіка і виховання дітей-сиріт у діяльності асоціацій і приватних фондів Польщі в ХІХ ст. PDF
Христина Дзбинська
Особливості курирулуму початкової освіти Шотландії PDF
Ірина Борисенко
Оцінювання якості шкільної освіти у Шотландії на прикладі діяльності інспекторату її величності PDF
Аліна Джурило
Обеспечение добросовестности научных исследований: опыт университетов США PDF
Николай Сбруев
Екологічна освіта як умова формування культури здоров’я молодших школярів: вітчизнячний та зарубіжний досвід PDF
Тетяна Завгородня
Позааудиторна робота з обдарованими студентами у вищих навчальних закладах США PDF
Катерина Новикова
Розвиток білінгвальної освіти в провінції Онтаріо (Канада) наприкінці ХІХ – початку ХХ століття PDF
Юлія Шийка

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Особливості навчання дорослих в освітній теорії та практиці США PDF
Оксана Чугай
Тенденції упровадження європейського виміру у початкову освіту Євросоюзу PDF
Олена Ярова

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Професійний розвиток педагогів: теорії, концепції, підходи PDF
Наталія Мукан, Ірина Грогодза
Досвід Великої Британії у програмно-методичному забезпеченні дистанційної підготовки майбутніх учителів іноземної мови PDF
Тетяна Гарбуза

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

До питання про якість та її забезпечення: концептуальні розвідки у зарубіжжі та здобутки України PDF
Олена Локшина
Якість освіти як культурно детерміноване поняття PDF
Наталія Лавриченко
Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонентів діяльності університетів Нідерландів PDF
Людмила Заяць
Зарубіжні теорії менеджменту освітніх інновацій PDF
Олена Листопад
Механізми забезпечення якості шкільної освіти в Норвегії PDF
Олена Оржеховська
Сучасні реформи у галузі вищої освіти: досвід європейських країн PDF
Юлія Заячук
Глобалізація і педагогіка PDF
Анатолій Вихрущ
Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та міжнародні організації PDF
Оксана Цюк
Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання PDF
Жанна Чернякова
Оцінювання як механізм забезпечення якості загальної середньої освіти Фінляндії PDF
Людмила Волинець
Змістові особливості діяльності Європейської Асоціації Університетів PDF
Ірина Чистякова
Теорії ефективної школи та удосконалення школи: аналіз концептуальних засад освітніх змін у розвинених англомовних країнах PDF
Катерина Шихненко

АВТОРИ НОМЕРА

А PDF
 

АНОТАЦІЇ

А PDF