порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 1 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Висвітлення теоретичних засад шкільної альтернативної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці: думки апологетів і критиків PDF
Оксана Заболотна

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Неформальна освіта дорослих у США у колоніальний період PDF
Наталія Терьохіна
«Уявлення особистості» як психологічне поняття PDF
Цяо Лінь
Психологічний клімат і його вплив на ефективність вивчення англійської мови дорослими (за М. Ноулзом) PDF
Ірина Литовченко
Компетентнісна зорієнтованість курикулуму Великої Британії щодо формування здорового способу життя школярів PDF
Олена Оржеховська
Особливості навчальних програм для підготовки майбутніх учителів англійської мови у ВНЗ Польщі та України PDF
Світлана Деркач

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Головні напрями вдосконалення контролю й оцінки діяльності студентів у експериментальні технології в Узбекистані (російською мовою) PDF
Уткір Толіпов
Інтернаціоналізація інституційного освітнього простору Великої Британії PDF
Жанна Чернякова
Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами PDF
Ірина Чистякова
Підготовка та організація діяльності головних суб’єктів управління школою в Нідерландах PDF
Катерина Бойченко
Гумбольдтівська модель університетської освіти PDF
Анна Кришко
Моделі релігійної освіти молодших школярів у країнах Європейського Союзу PDF
Олена Ярова

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти на початку ХХІ ст. у сучасному освітньому просторі PDF
Наталія Мукан, Олена Мукан, Катерина Істоміна
Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями в Болгарії PDF
Олена Бочарова

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та в Україні PDF
Віктор Пашков
Напрацювання ключових механізмів забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії (другa пол. ХХ ст.) PDF
Людмила Волинець

АВТОРИ НОМЕРА

A PDF
 

АНОТАЦІЇ

A PDF