порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 2-3 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Професіоналізація порівняльної педагогіки в Україні: здобутки і виклики у вимірі педагогічної компаративістики у зарубіжжі PDF
Олена Локшина
Підходи до трактування поняття «розширена школа» PDF
Віктоія Вознюк

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Здобутки інклюзивної освіти дорослих у Мексиці PDF
Олена Жижко
Якість вищої освіти: порівняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців PDF
Руслан Кубанов
Мистецька освіта у початковій школі Євросоюзу: тенденції розвитку PDF
Олена Ярова
Загальні методичні підходи до практичного запровадження релігієзнавчого компонента у сучасних школах Франції PDF
Інна Лаухіна
Теоретичні засади розвитку двомовного навчання в мультикультурному середовищі США PDF
Наталія Зайцева
Шкільний спорт у середніх та старших школах США (маштаби та чинники залучення) PDF
Ірина Турчик
Удосконалення системи магістерської підготовки перекладачів у ВНЗ України на основі прогресивного досвіду Канади PDF
Юлія Головацька
Роль міжнародних організацій у процесі становлення та розвитку багатомовної освіти в країнах Європи PDF
Оксана Першукова
Значення волонтерського підходу до педагогічного діяльності PDF
Даріуш Скальські
Застосування тренінгу «нейрофідбек» для молоді з розлучених родин PDF
Elżbieta KORNACKA-SKWARA, Agata POKROPIŃSKA, Andrzej SKWARA
Upbringing as preparation to life or as life itself? The question is still open PDF
Lidia MARSZAŁEK
Міжнародний досвід підвищення мотивації у процесі навчання студентів іноземних мов PDF
Надія Шеверун

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих PDF
Наталя Терьохіна

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Професійна Я-концепція вчителя в ретроспективі творчої спадщини Томаса Гордона (1918 – 2002) PDF
Світлана Ісаєва
Самовиховання особистості дитини у психолого-педагогічній спадщині Г. А. Лінднера PDF
Мар'яна Клим
Домашнє навчання як альтернативна форма здобуття початкої освіти (за ідеями американського педагога Джона Холта) PDF
Лариса Рубан
Інформаційно-технологічна складова у програмах підготовки майбутніх перекладачів в університетах Великобританії PDF
Світлана Амеліна, Ростислав Тарасенко
Праксіологічне застосування принципів навчання державних службовців у процесі підвищення їх кваліфікації (досвід Франції) PDF
Олена Гончаренко

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Проблема оцінювання знань учнів у контексті досимологічних досліджень французьких науковців. PDF
Ольга Пермякова
Становлення суспільства знань та особливості модернізації європейської системи вищої освіти PDF
Інна Ярмак
Діагностування результатів навчання студентів іншомовної професійно-орієнтованої лексики PDF
Леся Вікторова
Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та проблеми України (Частина 2) PDF
Віктор Пашков

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Електронні інформаційно-аналітичні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з актуальних питань педагогіки, психології й освіти PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

А PDF
 

АНОТАЦІЇ

А PDF