порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 4 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тенденції розвитку сербської баянно-акордеонної школи в контексті культурно-історичної періодизації PDF
Олена Устименко-Косоріч
Періоди розвитку польської іншомовної освіти PDF
Людмила Загоруйко
Зарубіжний досвід дитячого руху кінця ХIХ – початку ХХ ст PDF
Наталя Коляда
Змістове наповнення поняття «обдарованість» у працях британських учених PDF
Ірина Холод

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Підтримка дітей з особливими потребами в освітніх закладах США (кінець XІX – початок ХХ століття) PDF
Роман Безлюдний, Віта Безлюдний
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу PDF
Ольга Котенко
Когнітивно-конативний аспект грамотності як комплексного педагогічного феномена в складі гуманітарної культури студентів у США PDF
Світлана Федоренко
Підготовка бакалаврів германської філології в системі університетської освіти Великої Британії: досвід Оксфордського університету PDF
Наталя Колесниченко
Розвиток кваліфікацій і професійних стандартів у країнах Європейського Союзу
Людмила Пуховська

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Розвиток системи підготовки вчителів у Іспанії (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття) PDF
Ганна Кузьменко
Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття PDF
Євген Нелін
Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття PDF
Євген Нелін
Полікультурний аспект професійної підготовки вищих навчальних закладів Канади та Польщі PDF
Мар'яна Гавран, Наталія Жорняк

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Становлення британської системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів PDF
Оксана Старостіна
Підготовка вчителів англійської мови в системі багаторівневої педагогічної освіти Канади: сучасні тенденції PDF
Віктоія Павлюк

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Професійно-зорієнтовані програми як засіб формування лідерів у галузі інженерії, медицини та прав у США PDF
Єлизовета Панченко
Висвітлення проблеми інформаційного захисту дітей на сторінках педагогічної преси США PDF
Аліна Паукова

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору PDF
Оксана Заболотна
Інтерпретація англомовного тексту як засіб фасилітації особистісного саморозвитку студентів старших курсів мовних факультетів PDF
Олена Бевз
Аналіз змісту шкільного навчання англійської мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору PDF
Тетяна Капелюшна

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Актальні проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мо PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

А PDF
 

АНОТАЦІЇ

А PDF