порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 1 (2015)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АНГЛОМОВНИХ КОМПАРАТИВІСТІВ PDF
Артемій Теодорович
Періоди розвитку польської іншомовної освіти (частина 2) PDF
Людмила Загоруйко

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Особливості реалізаціі державних програм залучення батьків до формування здорового способу життя у школах США. PDF
Олена Дмитрієва, Олександра Фомовська
Американський скаутський освітньо-виховний ідеал і демократичний лідер: дві сторони однієї медалі? PDF
Єлизавета Панченко
Особливості професійної педагогічної освіти бельгії PDF
Євгенія Процько
Методичні засади реалізації релігієзнавчого компонента у закладах загальної середньої освіти Франції PDF
Інна Лаухіна
Функціонування парцеляції та приєднання в газетному тексті та робота з ними на заняттях з української мови як іноземної. PDF
Світлана Лазаренко
Особливості використання лінгвокраїнознавчого коментаря на заняттях з літератури в іншомовній аудиторії (початковий етап навчання). PDF
Анжела Буднік
Структура організації навчального процесу в «Йена-план» школі П. Петерсена PDF
Ольга Штик
Glück als pädagogische kategorie: ansätze der ausländischen und ukrainischen wissenschaftler zur interpretation des wesens des begriffs (Щастя як педагогічна категорія: підходи зарубіжних та українських дослідників до трактування сутності поняття) PDF
Viktoria Niesner

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Нормативне забезпечення шкільної фізкультурної освіти на національному рівні у країнах ЄС PDF
Даріуш Скальські
Підходи до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у європейській іншомовній освіті PDF
Оксана Максименко

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Місце та роль педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів іноземних мов в Україні та Англії PDF
Олена Бевз
Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки робітників лісогосподарського профілю в Австрії PDF
Зоряна Подоляк
Теоретичні засади побудови моделі фахівця у галузі перекладу PDF
Катерина Скиба
Європейський досвід формування компетентності у виборі професії майбутніх фахівців технічного профілю в процесі вивчення англійської мови PDF
Ганна Корсун

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній освіті канади PDF
Ірина Демченко
Approaches to motivating english language learners in international english foreign language practice (Підходи до мотивації вивчення англійської мови в міжнародній практиці англійської мови як іноземної) PDF
Teryana Kapelyushna
Використання інтернет ресурсів для формування англомовної компетентності студентів-соціологів PDF
Ольга Назаренко, Оксана Нестеренко
Ефективне навчання англійської мови дистанційно PDF
Ірина Постоленко

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Навчальний посібник «Порівняльна педагогіка» Марії Чепіль – вітаємо українських компаративістів з новим джерелом компаративних знань PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

А PDF
 

АНОТАЦІЇ

А PDF