порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 2 (2015)

Зміст

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Розвиток інституції прийомної сім’ї як форми опіки над дитиною у Польщі (перша половина ХХ ст.) PDF
Ореста Карпенко
Історично-педагогічні передумови становлення загальної гуманітарної підготовки студентів у вищій школі США PDF
Світлана Федоренко
Специфічні особливості реалізації мультикультурного підходу в освіті Франції PDF
Роман Булгаков
Соціально-педагогічний аспект освітніх програм для сільськогосподарських робітників-мігрантів у Мексиці (англійською мовою) PDF
Олена Жижко
Моделі емпіричного навчання дорослих: зарубіжний досвід PDF
Майя Дернова
Визначення поняття «толерантність» у працях британських учених PDF
Катерина Мазуренко
Ключові ідеї теорії емпіричного навчання дорослих Пітера Джарвіса PDF
Наталія Горук

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Центри педагогічної освіти у Німеччині PDF
Лариса Пасічник
Організаційні особливості підготовки вчителів хореографії у США PDF
Леся Сало

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Модель комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща PDF
Наталія Ринденко
Використання позитивного досвіду Великобританії у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в Україні PDF
Людмила Катревич
Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів у сфері техніки та технологій: зарубіжний досвід PDF
Сергій Ящук

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Швейцарський досвід організації навчального процесу на засадах полікультурності у вищій школі PDF
Тетяна Радченко
Сучасний урок в музеях художньо-мистецького профілю України і Польщі PDF
Марія Василишин

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

А PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

А PDF
 

АНОТАЦІЇ

А PDF