порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 3 (2015)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Cербська баянно-акордеонна школа народної музики: історико-педагогічний аспект PDF
Олена Устименко-Косоріч
Рецепція як новітній інструмент розширення методологічних засад порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних студій PDF
Наталія Дічек

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Стратегії інтеграції освітньої та наукової діяльності університету: аналіз зарубіжного досвіду PDF
Аліна Сбруєва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Професійна підготовка вчителів в Україні та Республіці Кіпр у ХХІ столітті: відмінні особливості PDF
Наталя Воєвутко
Стратегії розвитку соціально-освітніх програм для тимчасових робітників у діяльності освітніх організацій Латинської Америки PDF
Олена Жижко
Застосування інформаційних технологій при підготовці вчителя іноземної мови у контексті інтеграції до європейського освітнього простору PDF
Олександр Околович

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Організація академічно-громадського навчання як складова професійної підготовки студентів у системі університетської освіти США PDF
Ореста Клонцак
Змістові та процесуальні засади взаємодії основних суб’єктів Болонського процесу PDF
Анна Улановська
«Руки в тісті» - інноваційний освітінй проект у Франці PDF
Наталя Лавриченко

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

А PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

А PDF
 

АНОТАЦІЇ

А PDF