порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 1 (2009)

Зміст

ВІТАЛЬНІ СЛОВА

Вітальні слова PDF
 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Європа освіти і порівняльна педагогіка в їх обопільному поступі PDF
Наталія Лавриченко
Центр порівняльних педагогічних досліджень та міжнародного співробітництва: досвід та перспективи PDF
Світлана Тезікова

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Альтернативна освіта як предмет наукового дискурсу у вітчизняному та зарубіжному педагогічному просторі PDF
Оксана Заболотна
Концептуальні підходи до полікультурної освіти школярів у розвинутих країнах всіту PDF
Ольга Мілютіна
ROLA ЊRODOWISKA RODZINNEGO I SZKOLNEGO W JAKOЊCI KSZTAЈCENIA MЈODZIEЇY W ЊWIETLE KONCEPCJI SYSTEMOWEJ PDF
Elїbieta Kornacka-Skwara

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Університет світового класу: характеристики, механізми визначення статусу, умови створення PDF
Аліна Сбруєва
Партнерські зв'язки загальоосвітньої школи у сільській місцевості США PDF
Ірина Щербань

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів PDF
Людмила Пуховська
Підготовка, підвищення кваліфіуації та перепідготовка педагогічних кадрів у Республіці Узбекістан PDF
Уткір Толіпов
Формування навичок педагогічної техніки студентва педагогічних вузів Республіки Казахстан PDF
А Калибекова
Напрями модернізації професійної підготовки вчителів іноземних мов у мовах інформатизації Освіти у США
Інна Самойлюкевич

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Трансформація змісту шкільної освіти у країнах Європейського Союзу PDF
Олена Локшина
Модернізація навчання іноземних мов у європейському освітньому просторі PDF
Оксана Першукова
Етіологія та умови проведення освітніх реформ PDF
Алла Василюк

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Теми дисертацій з порівняльної педагогіки, затверджені координаційно-аналітичним відділом АПН України
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номена PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF