порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 2 (2009)

Зміст

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Сучасні моделі загальної середньої освіти в європейському вимірі PDF
Наталія Лавриченко
Тенденції загальної мистецької освіти в країнах Європейського Союзу PDF
Людмила Волинець
O POTRZEBIE I MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁTOWANIA KULTURY PEDAGOGICZNEJ RODZICÓW PDF
Zofia Fraczek

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Порівняльна педагогіка в контексті сучасних суспільних викладів і змін PDF
Констянтин Корсак
Роль зарубіжних наукових центрів з порівняльної педагогікита міжнародної освіти у розвитку компаративістики PDF
Артем Теодорович

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Світкість школи як предмет педагогічного дискурсу у сучасній Франції PDF
Інна Лаухіна
THE NEED FOR INTRODUCING INTERCULTURAL EDUCATION IN POLISH SCHOOLS PDF
Renata Nowakowska-Siuta
Роль системи дуальної освіти у професійній підготовці молоді у Німеччині PDF
Ілона Бойчквська

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Підготовка британських вчителів до фахової діяльності в умовах полікультурного освітнього простору PDF
Ольга Мілютіна
Структура інформаційної компетентності польських учителів PDF
Леся Шевчук
Організаційні засади функціонування програм академічної мобільності в українських університетах( на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) PDF
Юлія Музиченко

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освітиу Франції PDF
Валентина Папіжук
Інновації в оцінюванні навчальних досліджень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу PDF
Олена Локшина

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Докторські дисертацій з порівняльної періодики, захищені у 2003-2008 роках PDF
 
Кандидатські дисертації з порівняльної періодики, захмщені у 2003-2008 роках PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF