порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 1-2 (2010)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Музично-педагогічна компаративістика: шляхи розвитку PDF
Галина Ніколаї
Товариство порівняльної педагогіки та міжнарожної освіти в США: Досвід та перспектики співробітництва PDF
Артем Теодорович

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

FOREIGN PHILOLOGY IN TOURISM AND ENVIRONMENT EDUCATION PDF
Liudmyla Knodel
Консультаційні програми для безробітних у США PDF
Наталя Бідюк
Практичні аспекти формування професійної компетентності бакалаврів економічного спрямування у процесі вивчення законодавства ЄС з безпеки життєдіяльності PDF
Одександр Кобилянський
Порівняльно-педагогічний аналіз змісту та форм організації навчання майбутніх магістрів перекладу технічного профілюв університетах США та України PDF
Олена Мартинюк
PROGRAM «THE GATEWAY AWARD» W ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ SZTUKĄ U OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PDF
Elżbieta Minczakiewicz
Типи альтернативних шкіл PDF
Руслан Сундук

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Управління науковою роюотою в державних університетах США: структурно-функціональні аспекти PDF
Аліна Сбруєва
Механізм фінансування шкільних закладів у Великобританії як засоби посилення їх автономії PDF
Олена Ковальчук
Досвід США з підготовки магістрів інформаційних технологій у системі дистанційної освіти та можливості його впровадження в Україні PDF
Руслан Шаран
Особливості освіти імігрантів у Фінляндії у контексті рівності освітніх можливостей PDF
Людмила Загоруйко
Особливості розвитку гусанітарної освіти в приватних гвмназіях сучасної Австрії PDF
Олена Дєнічєва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Підготовка американських учителів до роботи в культурно гетерогенних шкільних колективах PDF
Олена Гончаренко
Педагогічне лідерство та педагогічні команди як чинники вдосконалення управління педагогічним процесом у школах Велико Британії PDF
Ірина Постоленко
Технологія використання електронного портфеля у професійнф підготовці майбутнього вчителяіноземної мови в університетах США PDF
Інна Самойлюкевич
Роль педагога в формировании организаторских способностей учащихся начальных класов (из опыта Республики Узбекистан) PDF
Фатама Клімова
Модернізація вищої освіти в польщі: європейський вимір PDF
Юлія Соколович-Алтулина

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Модернізація вищої освіти в Польщі: європейський вимір PDF
Юлія Соколович-Алтуліна
Теорія і практика освітніх інновацій у контексті проектно-дослідницького підходу PDF
Олена Листопад
Глобальний вимір змісту загальної середньої освіти Великобританії PDF
Жанна Чернякова
Использование имитационных виртуальных тренажёров в процессе профессионального обучения в Республике Узбекистан PDF
Фархад Рахмонов

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Словник термінів із теми "Полікультурна освіта" (укладений О.К.Мілютіною) PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номара PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF