порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 3-4 (2010)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми PDF
Олена Локшина
Проблема культури американської школи у вітчизняних порівняльно-педагогічних досліджень PDF
Ганна Костенко

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Професійна підготовка фахівців для сфери туризму в Техаському інституті менеджменту PDF
Людмила Кнодель
Роль Й.Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки PDF
Ірина Гоштанар
Багатомовна освіта - пріотітетний напрям розвитку європейської мовної галузі PDF
Оксана Першукова
BODY AND HEALTH AS THE GOODS? (PEDAGOGICAL AND SOCIOLOGICAL CONTEXTS) PDF
mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak
Характеристики автономного шкільного менеджменту в країнах Західної Європи PDF
Олена Ковальчук
Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору PDF
Світлана Вербицька
мировой опыт формирования толерантности учащихся общеобразовательных школ PDF
Раушан Медетова
Роль духовно-просветительской роботы в формировании идейного иммунитета учащихся PDF
Лола Газиева

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁANIA SYSTEMOWE W ZAKRESIE ELIMINOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE PDF
Zofia Fraczek
Зміст навчання пластичних мистецтв у колежі Франції PDF
Людмила Волинець
Використання потенціалу навчальних предметів у процесі реалізації полікультурного виховання учнів державних середніх шкіл США PDF
Світлана Лук'янчук
Полікультурна освіта як складова національного курикулуму Великої Британії PDF
Ольга Мілютіна
Напрями діяльності європейської асоціації університетів щодо забезпечення якості вищої освіти на сучасному етапі розвитку Болонського процесу PDF
Василь Білокопитов
Діяльність національної мережі партнерства шкіл щодо запровадження співпраці школи, сім'ї та громади (досвід США) PDF
Наталія Голубкова
Розвиток шкільної освіти в Іспанії PDF
Марина Юрченко

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Perspectives of teacher professional development in Ukraine: discourses and practice PDF
Ludmila Pukhovska, Marina Sacilotto-Vasyienko
Формування інтелектуальної компетентності майбутніх учнів гуманітарних спеціальностей у контексті педагогічної науки США PDF
Марія Радишевська

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Альтернативні типології освітніх реформ PDF
Алла Василюк
Інноваційний потенціал реформування управління загальною середньою освітою США та засоби його використання в Украні PDF
Марина Бойченко
Nowe technologie wspierające edukację i komunikację -Serwis Robobraille PDF
Emilia Śmiechowska-Petrocskij, Marlena Kilian
Інноваційні підходи до укладення навчальних програм для загальноосвітніх шкіл Австралії PDF
Олена Бондарчук
Реформування змісту шкільної освіти у Великій Британії в контексті європейськиї і світових тенденцій PDF
Надія Ремезовська

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Рецензія PDF
 
Інформаційні повідомлення PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF