порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 1 (2011)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розвиток альтернативної освіти у постмодерний період: методологічний аспект PDF
Оксана Заболотна

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Світоглядні основи моделювання громадянської освіти у шкільництві США PDF
Наталія Лавриченко
Методологічні підходи до управління загальноосвітнім закладом: світовий контекст (російською мовою) PDF
Елеонора Литвиненко
Демократія у класі: залучення всіх до діяльності як засіб подолання авторитарного стилю викладання (англійською мовою) PDF
Джо Бішоп
Зміна сприйняття праці як цінності у контексті глобалізаційних процесів в освіті (польською мовою) PDF
Анджей Фрончек
Роль сім'ї у особистісному розвитку дитини PDF
Олександр Безлюдний
Полікультурна освіта у США: постановка проблеми PDF
Ірина Білецька
Самореалізація як основний мотиваційний чинник у навчанні дорослої людини у контексті пежагогічної спадщини М.Ноулза PDF
Ірина Литовченко
Соціальні передумови розширення мережі жіночих коледжів у США у 50-60 роки ХХ століття PDF
Олена Теренко
Психолого-педагогічна підтримка обдарованих підлітків у школах США PDF
Олена Бевз

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Напрям розвитку систем шкільної освіти у країнах Азії (російською мовою) PDF
Маргарита Цой, Сосорбарам Ерденемаам
Локальне партнерство як нове поле наукових досліджень наук: педагогіки, соціології і соціальної політики PDF
Анна Каніос
Навчання вдома як альтернатива формальній шкільній освіті: світовий вимір PDF
Світлана Шумаєва
Особливості екологічної освіти у вищих навчальних закладах зарубіжних країн PDF
Ірина Січко
Психолого-педагогічні основи школи дії В.А. Лая PDF
Людмила Веремюк
Підходи до освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у європейському просторі вищої освіти PDF
Ірина Куліш
Взаємодія сім'ї і школи як чинники шкільних стандартів у США PDF
Віталій Качур

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Формування готовності освітян до сприйняття європейських цінностей PDF
Людмила Сніцар
Школа "устоз-шогірд", нові підходи до давньої традиції (республіка Узбекістан) (російською мовою) PDF
Бахтіяр Даніяров
Клінічний підхід як провідна технологія формування особистьсті вчителя-рефлексивного практика у Франції PDF
Тетяна Харченко
Професійна підготовка вчителів англійської мови у ВНЗ польщі й України: компаритивний аналіз PDF
Світлана Деркач
Проблема лідерських якостей учителя в дослілденнях американських вчених PDF
Ольга Пономаренко

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Принципи реформування вищої освіти Австрралії PDF
Наталія Пасько
Інноваційний досвід педагогічної роботи з обдарованими дітьми в чартерній школі "Вестмаунт" (Канада. провінція Альберта) PDF
Юлія Хілько

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Сеульський "порядок денний": Цілі розвитку мистецької освіти (переклад Людмили Волинець) PDF
 
презентація "Міжнародного довідника з неперервного професійного розвитку вчителів" (Підготувала Людмила Пуховська) PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF