порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 2 (2011)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тенденція як наукова категорія порівняльної педагогіки PDF
Олена Локшина

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Провідні чинники національного виховання в контексті соціально-гуманітарної підготовки студентів у казахстані (російською мовою) PDF
Айман Берикханова
Формування у студентів цінісного ставлення до родини у відкритому соціокультурному просторі Росії (російською мовою) PDF
Наталя Уварова
Розвиток теорії освітніх змін в агломовних країнах PDF
Катерина Шихненко

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Міжкультурна комунікація в контексті спілкування в родині (польською мовою) PDF
Ельжбета Корнацька-Сквора
Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС PDF
Світлана Заскалєта
Сутність естетичного виховання та шляхи його здйснення у шкільній освіті франції PDF
Анна Верніцька
Тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти в КНР (70-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) PDF
Оксана Шацька

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Реалізація програм професійної мобільності європейських педагогів PDF
Юлія Клименко

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Вплив інтернвціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою PDF
Марина Бойченко
Порівняльна характеристика процесів глобалізації та інтернаціоналізації в контексті формування сучасної освітньої політики PDF
Жанна Чернякова
Інноваційні мережі технології в системі середньої освіти Велмкої Британії: історична ретроспектива PDF
Ірина Чистякова
Модернізаційні аспекти організаціїнауково-дослідницької роботи студентів у технічних університетах Німеччини PDF
Тетяна Голуб

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Резолюція Міжнародної наукової конференції "Розвиток овітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози" (26-27 травня 2011 року) PDF
 
Словник франкомовних термінів, що стосуються загальної середньої освіти (укладений В.О. Папіжук) PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF