порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 3-4 (2011)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Роль Джеральда Говарда Ріда (1913-2005) в організації програм міжнародних академічних обмінів (російською мовою) PDF
Артем Теодорович

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Світоглядні витоки й орієнтири шкільного громадянознавства у Великій Британії PDF
Наталія Лавриченко
Особливості професійного розвитку викладачів вищої школи у Великій Британій та США PDF
Ярослава Бельмаз
Стандарт змісту професійної підготовки майбутніх працівників податкової служби у вищих навчальних закладах США PDF
Тамара Пілюгіна
Полікультурна освітамолоді шкільного віку: європейський підхід PDF
Ольга Мілютіна
Філософські засади фінської освіти (англійською мовою) PDF
Віра Бктова
Обгрунтування сутності компетентного підходу в освіті у працях українських і зарубіжних учених PDF
Ярослава Логвінова
Роль і місце іноземних мов в реалізації освітньо-професійних програм підготовки магістрів у США PDF
Наталя Гут

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії PDF
Ольга Дєнічєва
Особливості функціонування сучасної шкільної освіти в Іспанії PDF
Марина Юрченко
Організація підготовки спеціалістів напряму "туризм" в Угорщині PDF
Олена Федоренко
Особливості організації та змісту іншомовної підготовки студентів техніяних університетів Польщі PDF
Надія Шеверун
Модклі сучасного курікулуму для дошкільної освіти у США PDF
Наталія Мельник
Роль університетських осередків міжнародного співробітництва у формуванні компетентіних якостей майбутніх менеджерів міжнародного туризму PDF
Марина Чикалова

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Розвиток польської системи педагогічної підготовки на прикладі вищої школи професійної освіти в Плоцьку (польською мовою) PDF
Алісія Скібіцька, Марія Шиманська
Комп'ютерні технології у програмах підготовки вчителів початкової школи: канадський досвід PDF
Любов Нос
Підготовка вчителів у контексті проблем сучасного виховання PDF
Zofia Fraczek
Професійна підготовка інформаційно компетентного вчителя: європейськи контекст PDF
Леся Шевчук
Підготовка педагогічних кадрів з релігійної освіти для середніх шкіл Австрії PDF
Валентина Мішак

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Польська освітня система у період структурних змін після 1989 року - стратегії і завдання (польською мовою) PDF
Ева Вішнєвська
Стандарти навчальних дослідженьяк складова моніторингу якості освіти в США PDF
Лілія Гринневич
Реформа американської школи як важлмва умова реалізації полікультурного визовання учнів у дослідженнях вчених США PDF
Світлана Лук'янчук
Изучение социально-философських, психологичкеских и педагогических аспектов понятия "информационная безопасность" PDF
Барно Сирлибоева

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Інформаційні повідомлення про міжнародні конференції PDF
 
Лист-запрошення до вступу до Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки та міжнародної освіти (підготуала Олена Локшина) PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF