порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 1 (2012)

Зміст

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Взаємодія ринку праці та системи освіти у Німеччині PDF
Людмила Кнодель
Реалізація магістерських програм з міжнародних відносин в університетах США PDF
Ольга Тарасова
Початкова освіта у зороастрійців (російською мовою) PDF
Кобілжон Абдкллаєв
Форми релігійної освіти в австралійські школі післявоєнний період (1945-1975 р.)) PDF
Валентина Мішак

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Аналіз чинників розвитку сучасної вищої освіти у світі й Україні (російською мовою) PDF
Ольга Плахотник, Олександр Безносюк
Гуманітарний вимір розвитку освіти в США й Україні PDF
Ярослав Пилинський
мельбурська модель навчальних планів як домінанта дискусії щодо змін у вищій освіті Австралії PDF
Наталія Пасько

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Історія становлення та розвитку професійної підготовки педагогів для роботи з дорослими у США PDF
Оксана Чугай
Особливості професійної підготовки фахівців-андрологів у США PDF
Ірина Литовченко
Практико-орієнтована підготовка магістрів освіти в університетах Німеччини PDF
Сергій Бобраков
Концептуальні засади розвитку післядипломної освіти вчителів у Китаї PDF
Надія Котельнікова
Використання позитивного досвіду великобританії у підготовці майбутніх вчителів в Україні PDF
Олена Хижняк
Розвиток інклюзивної компетентності вчителя: швейцарський досвід PDF
Тетяна П'ятакова

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Інтернаціоналізація навчальних програм: погляд німецькомовного суспільства PDF
Вікторія Солощенко

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

інформаційне повідомлення про науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика - 2012: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст" (31 травня 2012 р., м. Київ) PDF
 
Інформаційне повідомлення про міжнародну конференцію "Міжнародне співробітництво в освіті за умов глобалізації" (13-15 вересня 2012 р., м. Ялта, Форес) (російською мовою) PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF