порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 2 (2012)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Айзек Леон Кендел (1881-1965) - людина світу PDF
Артемій Теодорович

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великі Британії та Півніяній Ірландії PDF
Оксана Першукова
інноваційно-комунікаційні технології навчання музичного мистецтва: досвід Польщі PDF
Наталія Філліпенко
Особливості організації релігійної освіти у Північній Ірландії (історія й сучасність) PDF
Яна Полякова
Організація вивчення релігії у школах Франції в контексті європейських культурних традицій PDF
Інна Лаухіна
Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти PDF
Оксана Максименко

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Ґенеза фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі PDF
Наталія Долгова
Генеза елітної освіти у Великобританії (на прикладі школи Рагбі) PDF
Наталія Коляда
Реалізація спеціальних освітніх програм для обдарованих учнів у провірці Онтаріо (Канада): адміністративно-правовий аспект PDF
Юрій Гоцуляк

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід PDF
Євгенія Чернишова
Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної осввіти у США PDF
Наталія Мельник
Особливості професійної підготовки вчителів у вищих педагогічних школах Німеччини PDF
Сергій Бабраков
Форми і засоби неперервного професійного розвитку вчителів у США PDF
Марина Кривоніс
Теотетичні проблеми професійної підготовки фахівців за магістерськими програмами в Українв та США PDF
Тетяна Толкова
Формування готовності викладачів вищої школи до попередження та розвязання професійних конфліктів PDF
Олена Степаненко
Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів дошкільної освіти в університетах Австралії PDF
Людмила Глушок

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Від реформування освіти до реструктуризації школи: досвід країн Західної Європи PDF
Олена Ковальчук
Концептуальні підходи до проектування стандвртів з підготовки фахівців міжнародних віжносин у Росії PDF
Віталій Третько

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Інформаційне повідомлення про можливість публікування матеріалів досліджень у журналі "Європейські дослідження в управлінні освітою" PDF
 
Інформаційне повідомлення про можливість участі у міжнародному проекті EMINENCE в рамках програми ERASMUS MUNDUD для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів PDF
 

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF