порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

№ 3 (2012)

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Етика наукового дослідження як компонент методологічної компетенції студентів (англійською мовою) PDF
Станіслава Іровіч
Теорія післядипломної порівняльної овсіти під впливом глобалізації (англійською мовою) PDF
Георгій Штомпель
Глобалізація, постмодернізм та цінності освіти (англійською мовою) PDF
Нада Бабіч

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Інтеркультурне виховання школярів засобами музичного мистецтва: польсько-укранський проект PDF
Галина Ніколаї
Від "медіа-грамотності" до "активного громадянства": медіа-компетентність в американській вищій освіті From "madia literacy" to "active citzenship": media competence in american higher education (англійською мовою) PDF
Людмила Пустельник
Життєвий і творчий шлях американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985) PDF
Лариса Рубан
Життєвий і творчий шлях американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985) PDF
Лариса Рубан
Психосоціальні аспекти нагляду за докторськими програмами: європейський досвід PDF
Ірина Регейло
Освіта про здоровий спосіб життя у шкільництві Великої Британії: перспективи для України PDF
Олена Оржеховська
Рівні педагогічної підтримки обдарованої студенської молоді у Великобританії PDF
Ірина Холод

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Менеджмент якості у шкільній освіті: зарубіжнй досвід PDF
Наталя Лавриченко
Структурно-змістовні характеристики сучасної шкільної альтернативної освіти в педагогічному просторі країн ЄС PDF
Оксана Заболотна
Міжнародні стандарти як інструмент управління якістю освіти в Україні та США PDF
Наталія Рідей, С Паламарчук, Дмитро Шофолов
Освітня політика уряду ФРН із забезпечення якості загальної середнбої освіти PDF
Надія Шеверун
Стандартизація змісту початкової освіти у Великій Британії PDF
Любов Заблоцька
Міжнарожна співпраці України з ЮНЕСКО у галузі освіти: досвід, проблеми, пошуки рішень PDF
Олена Кульчицька
Здоров'язбережувальна діяльність у школах злоров'я: заруюіжний досвід PDF
Валентина Єфімова
Психолого-педагогічні особливості дорослої людини: мотиви та бар'єри її участі в освітньому процесі (досвід Франції) PDF
Олена Комар

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Дослідження професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл у системі неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США PDF
Наталія Мукан
Розвиток концепції ефективного лідерства в теорії управління західноєвропейськоє школою PDF
Олена Ковальчук
Ключові компетентності педагогів для для дорослих у США PDF
Оксана Чугай
Інтеграція університету в національну інноваційну систему: світовий досвід та українські проблеми PDF
Аліна Сбруєва

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Застосування медіа-освітніх технологій у викладанні філологічних дисциплін в Україні та за кордоном (російською мовою) PDF
Олександра Георгіаді
Німецький досвід реалізації освітніх реформ у вищій школі PDF
Тетяна Зданюк

АВТОРИ НОМЕРА

Автори номера PDF
 

АНОТАЦІЇ

Анотації PDF