порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

Інформація про автора

Kornacka-Skwara, Elїbieta

  • № 1 (2009) - ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ
    ROLA ЊRODOWISKA RODZINNEGO I SZKOLNEGO W JAKOЊCI KSZTAЈCENIA MЈODZIEЇY W ЊWIETLE KONCEPCJI SYSTEMOWEJ
    Анотація  PDF