порівняльна педагогіка; освіта України; міжнародна освіта;

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2012) Взаємодія ринку праці та системи освіти у Німеччині Анотація   PDF
Людмила Кнодель
 
№ 1 (2011) Взаємодія сім'ї і школи як чинники шкільних стандартів у США Анотація   PDF
Віталій Качур
 
№ 1 (2013) Вивчення релігії у школах Франції в контексті європейських культурних традицій Анотація   PDF
Інна Лаухіна
 
№ 2 (2015) Визначення поняття «толерантність» у працях британських учених Анотація   PDF
Катерина Мазуренко
 
№ 1 (2015) Використання інтернет ресурсів для формування англомовної компетентності студентів-соціологів Анотація   PDF
Ольга Назаренко, Оксана Нестеренко
 
№ 1 (2012) Використання позитивного досвіду великобританії у підготовці майбутніх вчителів в Україні Анотація   PDF
Олена Хижняк
 
№ 2 (2015) Використання позитивного досвіду Великобританії у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в Україні Анотація   PDF
Людмила Катревич
 
№ 3-4 (2010) Використання потенціалу навчальних предметів у процесі реалізації полікультурного виховання учнів державних середніх шкіл США Анотація   PDF
Світлана Лук'янчук
 
№ 4 (2014) Висвітлення проблеми інформаційного захисту дітей на сторінках педагогічної преси США Анотація   PDF
Аліна Паукова
 
№ 1 (2014) Висвітлення теоретичних засад шкільної альтернативної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці: думки апологетів і критиків Анотація   PDF
Оксана Заболотна
 
№ 2 (2011) Вплив інтернвціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою Анотація   PDF
Марина Бойченко
 
№ 2-3 (2013) Вплив американських професійних асоціацій на якість педагогічної освіти Анотація   PDF
Світлана Тезікова
 
№ 1 (2013) Вплив міжнародних порівняльних досліджень якості освіти на реформування шкільництва у Федеративній Республіці Німеччині Анотація   PDF
Аліна Джурило
 
№ 4 (2012) Вплив середовища на трансформацію природних здібностей учня (за диференційною моделлю обдарованості й таланту канадського вченого Ф. Ганє) Анотація   PDF
Юлія Хілько
 
№ 2-3 (2013) Вплив філософських та лінгвістичних концепцій на становлення багатомовної освіти школярів у країнах Європи Анотація   PDF
Оксана Першукова
 
№ 2 (2012) Генеза елітної освіти у Великобританії (на прикладі школи Рагбі) Анотація   PDF
Наталія Коляда
 
№ 4 (2012) Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді Анотація   PDF
Надія Федчиниш
 
№ 4 (2013) Глобалізація і педагогіка Анотація   PDF
Анатолій Вихрущ
 
№ 3 (2012) Глобалізація, постмодернізм та цінності освіти (англійською мовою) Анотація   PDF
Нада Бабіч
 
№ 1-2 (2010) Глобальний вимір змісту загальної середньої освіти Великобританії Анотація   PDF
Жанна Чернякова
 
№ 1 (2014) Головні напрями вдосконалення контролю й оцінки діяльності студентів у експериментальні технології в Узбекистані (російською мовою) Анотація   PDF
Уткір Толіпов
 
№ 1 (2012) Гуманітарний вимір розвитку освіти в США й Україні Анотація   PDF
Ярослав Пилинський
 
№ 1 (2014) Гумбольдтівська модель університетської освіти Анотація   PDF
Анна Кришко
 
№ 2-3 (2014) Діагностування результатів навчання студентів іншомовної професійно-орієнтованої лексики Анотація   PDF
Леся Вікторова
 
№ 3-4 (2010) Діяльність національної мережі партнерства шкіл щодо запровадження співпраці школи, сім'ї та громади (досвід США) Анотація   PDF
Наталія Голубкова
 
101 - 125 з 435 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>